Hvad er Kærlighed

Kærlighed er sammentrækning af 2 ord, nemlig “kær” og “lighed”

Det betyder at kærlighed er noget der opstår mellem 2 mennesker der har noget til fælles. De har en “lighed”, sammen med en de har “kær”.

Er der kærlighed når manden flygter ind i sportens, fiskeriets eller jagtens verden. Er der kærlighed når kvinden flygter ind i bankospillets, børnenes eller tøjet og skoens verden. Hvor er de fælles interesser? Kan der være kærlighed når 2 mennesker er så forskellige?

Hvorfor er der så ikke så meget kærlighed i et parforhold?

Parforhold opstår oftest via modsætninger. Man er tiltrukket af noget man ikke selv har. Når den ene i et forhold prøver at lave den anden om, så de har kærlighed, går det galt. Der er ingen lighed, da den ene part indordner sig.

Ordet kærlig er et misbrugt ord som bliver hæftet på alting. Kærlighed til folket, kærlighed til livet, kærlighed til fiskeri eller shopping, kærlighed til hvad som helst. Alt dette har intet med kærlighed at gøre. Det er mere en besættelse, en flugt, en lidenskab, en drøm….

Et parforhold startes ofte med en tiltrækning, af en modsætning. En tiltrækning af noget man selv mangler og ser op til. Når de 3 måneder så er ovre og de 2 finder ud af at de ikke har så meget til fælles, så begynder de at lede efter noget de kan gøre fælles. De leder efter en “lighed”. Her et det villa, volvo og vovhund kommer ind i billedet og det altoverskyggende, nemlig børn. Så skabes der noget de har til fælles og kan snakke om.

Men hvad har alle disse udenforstående ting med en “jeg” at gøre? Ofte ses det at den enkeltes “jeg” bliver tilsidesat. Ens drømme bliver skrinlagte til fordel for alle disse tåbelige tiltag for at “finde” kærligheden.

Vær opmærksom på at kærlighed ikke kan findes via fælles bindinger. Der SKAL være en “lighed” mellem 2 mennesker der har hinanden “kær” for at ordet kærlighed er det, som ordet betyder. Der skal være accept og respekt af den anden, på områder hvor der ikke er lighed, for at kærlighed kan trives. Vi skal lære af hinanden og ikke lave hinanden om.

For at klokkerne kan ringe, skal du være i et forhold, der er så spændende, at I ikke har tid til at gå i seng da i har så meget at give hinanden.

© Jali Centret