Hvor bor din gud?

Er gud virkelig? Eksisterer der en gud og er han i givet fald en fysisk figur et eller andet sted og hvor bor han.? Det er spørgsmål, der er blevet stillet i årtusinder og svaret er, at selvfølgelig findes der en gud, men hvor bor han?

De fleste har en ide om, at et eller andet sted “derude” er der en overordnet, der styrer det hele. Det er for så vidt også rigtigt, men det er IKKE en fysisk figur. Gud eksisterer kun i vores tanker og er en tro på et eller andet. Når din gud nu kun eksisterer i dine tanker, må vi også erkende, at gud findes inde i den enkelte.

Så du er gud og jeg er gud.

Hvad er “gud” så? – hvis ikke det er et fysisk væsen, der styrer det hele.

Gud er udtryk for det guddommelige – det vi ikke forstår. Det er alt andet lige nemmere at forholde sig til en tekst i en bog, som beskriver gud, end det er at forstå sammenhængen.

Det vi ikke forstår, tillægger vi guds vilje.

Hvad med at se sammenhængen i et andet lys?

Der er mange ting vi ikke forstår, men det kommer vi til med tiden. Vi lærer hele tiden, vi oplever noget nyt hver dag. Vi udvikler os og sådan har det altid været. Det vi ikke forstår i dag, forstår vi bedre om 10 år.

Må din gud være med dig!

© Jali Centret