Spøgelser

Findes der spøgelser?
Ja, det gør der! – men kun i den enkelte persons liv.
Et billede af et spøgelse vil ikke blive taget foreløbig, da man endnu ikke kan fotografere tanker.

Spøgelser og genfærd hører til den energi, der er hos en enkelt person eller et enkelt sted eller i et enkelt samfund.

Det vil sige, at hvis der én, der har set et spøgelse, eksempelvis ved en overnatning på en gammel gård eller et slot, så er det fordi, der er en samlet tanke om, at der er spøgelser på stedet. Ikke andet. Den tanke kan komme fra historier, der er gået igen og igen. Tankens kraft skaber spøgelset og igen, der kan ikke tages billeder af det, da det ikke eksisterer i virkeligheden, men kun i tankens verden.

Nu er der mange former for “spøgerier”. Den form, som denne artikel handler om, er udelukkende det “at se et spøgelse”. Der er andre spøgerier, som køkkenstole der hopper op på køkkenbordet af sig selv. Kopper og tallerkener der stabler sig selv i flere meters højde uden at vælte. Låger der klaprer og fjernsyn og lys der bliver tændt. Alt det har andre forklaringer, men er stadig en del af tankens kraft og har stadig ikke nogen baggrund i noget fysisk.

Når en person “renser” et hus, der er “hjemsøgt”, sker der det, at personen der renser, overbeviser beboeren om, at nu er problemet løst og de kan trygt vende tilbage til deres hus. Det vil sige at de omprogrammere beboerne og ikke huset. De får, ved deres clairvoyance og måde at være på, overbevist beboerne om at problemet er løst og i nogle tilfælde bliver det så også løst.

I langt de fleste tilfælde vender spøgelserne tilbage, (de tog lige ud i haven og fik en smøg, medens renseren var der) da det problem, som beboeren slås med, ikke er løst. Der er ALTID personlige problemer til stede i et forhold, enten hos den ene eller den anden part af bofællesskabet.

En anden form for spøgelser, der ses, er bindinger. Jeg så min mor gå igennem rummet og ja det gjorde vedkommende, selvom moderen havde været død i mange år. Der ligger bare nogle mentale bindinger der gør, at dette kan ske. Hun var der ikke og hun er ikke i venteposition til at komme i himlen.

Der findes ingen ventesal. Der findes ikke nogen sjæle, der skal sendes over. Det er alt sammen blændværk.

Et eller andet sted er det fantastisk, at nogen hårdnakket fastholder, at spøgelse findes i fysisk form. For mig fortæller det om, at tankens kraft er stor.

Jeg er ikke i tvivl om, at dem der ser dem, de ser dem.

Det jeg kunne ønske var, at man med samme overbevisning kunne føre tankens kraft ind i sin hverdag, så man kunne se det smukke i livet, se sit nye ønskejob, se sin økonomi blomstre.Se ting der kunne gøre en forskel for det liv der leves og ikke “nøjes” med det okkulte og det mystiske.

Spøgelser, engle, dæmoner, alfer, feer o.s.v. har ikke noget at gøre med at jordens energi stiger og at vi derfor kan se mere. Der er ikke nogen højere trin. Der er ikke en åndelig verden, som du kan kontakte. Det eneste du kontakter er dig selv og din egen udvikling – din egen underbevidsthed.

Det er billeder på forståelse. Det er billeder, der bliver projekteret så kraftigt og med en sådan overbevisning at de føles virkelige.

Brug den evne I har til at forstå jeres individuelle hverdag. Så kan vi snakke om at jordens energi felt rykker.

© Jali Centret