Screeninger

Det er min holdning, at screening for sygdomme og screening af risikogrupper ikke har den præventive virkning, der er ideen bag. Tværtimod er de angst skabende lige fra det øjeblik indkaldelsen kommer og til tilbagemeldingen har afklaret om, at der er noget galt. Alene i den ventetid kan sygdomme nå at opstå, som ellers aldrig ville være kommet i udbrud.

Kræft (som jo er det, der oftest screenes for), kan opstå i løbet af meget kort tid og vi har ALTID målbare kræftceller rundt i kroppen.

Derfor skal screening tages helt af programmet.

screening