Gulsot

Den psykologiske faktor for Gulsot er manglende optimisme og dette gælder uanset om det er Gulsot hos nyfødte eller hos voksne mennesker. Lad mig begynde med de nyfødte børn, som er det, man hører mest om. 60% af alle nyfødte børn udvikler en eller anden grad af Gulsot og dette skyldes forældrenes nervøsitet og hele sundhedssystemets sygeliggørelse af at føde børn. Man kan med rette sige, at Gulsot er sundhedssystemets skyld.

Gulsot hos voksne er den samme energi. Optimismen bliver puttet ind i kroppen og skaber denne leversygdom. Her er der ofte tale om personer, der ikke kan se hvordan vedkommende kan få det til at hænge sammen. Han/hun gør alt, hvad der foreskrives og anbefales, men optimismen kan ikke komme frem og puttes derfor ind i kroppen.

Gulsot er derfor en overenergi af optimisme. En overenergi som kroppen ikke kan takle og Gulsot er budbringeren. Så for børnefamilien, lad være med at betragte det at føde et barn som en sygdom og en problemfyldt proces. Lad være med at lytte til alle de gode råd i mødregrupper, fra sundhedssystemet og i litteraturen. De skaber Gulsot. For den voksne som får Gulsot, find et andet erhverv og hæng ikke fast i, at det du har gang i, burde kunne lykkes.

Videre og lad ikke pessemismen få retten til den gule farve.

gulsot